top of page

למה משמש סימן מסחר?

סימן מסחר משמש בעל עסק ביחס למוצר או השירות שהוא סוחר בו. הסימן מודפס על המוצר, מוטבע עליו או עוטף אותו ומאפשר לצרכנים הפוטנציאליים לזהות את המוצר ולהבדיל בינו לבין מוצרים מתחרים. כיוון שהסימן הוא האמצעי שבידי הצרכנים לצורך זיהוי המוצר חשיבות הסימן עבור בעליו רבה ביותר. בהינתן שימוש נרחב, רצוף וממושך באותו סימן יגלם הסימן את תכונותיו הייחודיות של המוצר והצרכנים יְיַחֲסוּ את המוצר למקור אחד בלבד: בעליו של הסימן. סימן המסחר מגלם אפוא את כוח המשיכה, המוניטין, של המוצר בעיני הצרכנים.


Comments


bottom of page