top of page

איך לבחור סימן מסחר?

בחירת סימן המסחר של מוצר נעשית במועד הולדת העסק ובדומה לבחירת שם ליילוד עליה לראות רחוק. הסימן עתיד להופיע על המוצר ועל כל הנוגע אליו, כגון, אריזות, שילוט וכן בדרכי השיווק השונות שיינקטו. ברבות זמן, השקעה בשיווק ושימוש ממושך בסימן צפוי הסימן להפוך לאמצעי שיאפשר לצרכנים לזהות את בית העסק כמקור של המוצר. כיוון שהסימן ילווה את המוצר במשך כל תקופת קיומו בשוק, מומלץ להקדיש תשומת לב רבה לבחירתו. שיקול קריטי בבחירת סימן הוא מידת ההגנה המשפטית שעתידה להינתן לו. אם מידת ההגנה המשפטית שתוענק לסימן המסחר תהא גבוהה, מתחרה שירצה לגרום לצרכנים להתבלבל בין המוצר המקורי למוצר החקייני של המתחרה יתקשה להשיג את מטרתו הפסולה.
Comments


bottom of page