top of page

מהו הסדר גישור?הסדר גישור הוא הסכם שהשיגו הצדדים בסיומו של הליך גישור.

הסדר גישור שהושג בעקבות הליך גישור שיזם בית משפט יוגש לבית המשפט על מנת שיקבל תוקף של פסק דין וניתן יהיה לאכוף באמצעות נקיטת הליכי הוצאה לפועל, ככל פסק דין.

Comments


bottom of page