top of page

השתמשתי בצילום מהאינטרנט וקיבלתי מכתב התראה. מה לעשות?


אם קיבלת כתב התראה על הפרת זכויות בצילום, כדאי לפעול בצורה שיטתית:

א. קרא את המכתב בקפידה

עיון קפדני במכתב הכרחי על מנת לעמוד על כל הטענות שמעלה התובע: טענות עובדתיות וטענות משפטיות, וכן על מנת להבין את נקודת המוצא שלו והשתלשלות האירועים מנקודת מבטו.

ב. הכן "שיעורי בית" מצדך

שחזר בינך לבינך את כל המהלכים, הטעמים והנסיבות שקדמו לתחילת שימושך בצילום. היזכר בנסיבות שבגללן נטלת את הצילום לשימושך. מה היו מטרותיך, מדוע בחרת דווקא בו, האם הצילום כלל סימן מים (water mark), האם ביצעת עריכה כלשהי לצילום, אם כן, השווה בין המקור לבין הצילום הערוך, האם האתר ממנו נטלת את הצילום כלל קרדיט ליוצר הצילום או אזכור שמו של בעל זכות היוצרים בצילום, האם באותו אתר מפורסמים תנאי שימוש, תקנון, רישיון או מסמך אחר שיש בו כדי להאיר את התנאים המשפטיים שחלים על המקרה.

ג. בדוק מול מי אתה עומד

האם התובע הוא תאגיד משותף לבעלי זכויות יוצרים בצילומים שעיסוקו גביית תמלוגים עבור השימוש בצילומים או צלם פרטי או גוף אחר. חפש במרשתת מידע אודות התובע שלך. הכרת הצד שכנגד תסייע לך להחליט כיצד לכלכל את צעדיך בהמשך.

ד. אל תתמהמה

התייחס בכובד ראש לסד הזמנים שנקבע במכתב. בירור עובדתי ומשפטי, שיאפשר התמודדות נאותה עם המכתב, צפוי להתארך פרק זמן מסוים, כתלות במורכבות המקרה. על כן, חשוב לפנות בהקדם לעורך דין מומחה בתחום זכויות היוצרים, שיברר עמך את המצב העובדתי, יערוך ניתוח משפטי בהתאם, יפעל לשמירת זכויותיך וייצג. עורך הדין ישיב לכל טענה וטענה המועלית במכתב ההתראה כך שבמקרה שהסכסוך יסלים, ישמש המענה המפורט של עורך הדין לבנה ראשונה בחומת ההגנה המשפטית עליך.  

Comments


bottom of page