top of page

באיזה סימן מסחר כדאי לבחור?

כדאי לבחור בסימן המסחר שמושך מבחינה שיווקית ובמקביל יזכה גם להגנה משפטית רחבה. ככלל, מידת ההגנה נקבעת לפי התשובה לשאלה עד כמה סימן המסחר מתאר את המוצר או משבח את סגולותיו. בניסיון להקל נקבע בדין מעין-סרגל לבחינת מידת ההגנה המשפטית שמעניק כל סימן. נקודת האפס של הסרגל היא סימני המסחר הגנריים, לדוגמא: סימן המסחר "סבון" ביחס לסבונים. סימני מסחר גנריים אינם זוכים להגנה משפטית כלל. השלב הבא בסרגל הוא סימני מסחר תיאוריים, לדוגמא: סימן המסחר "שֵף ליין" ביחס לציוד מטבח. סימני מסחר תיאוריים יזכו להגנה רק במקרה שיוכיח שנצבר לגביהם מוניטין משמעותי, כלומר, שקהל הצרכנים מזהה בפועל את סימן המסחר עם מקור אחד מסוים. השלבים הבאים בסרגל הם סימני מסחר מרמזים, שרירותיים ודמיוניים, כגון, "פסק זמן" לגבי וופלים או "תפוח" לגבי טלפונים ניידים. ההגנה המשפטית על סימנים מהסוג האחרון היא ההגנה הרבה ביותר.


Commentaires


bottom of page